ผลิตภัณฑ์ของเรา:

Livi เป็นแบรนด์กระดาษทิชชู่จากบริษัท Asia Pulp &Paper (APP) Sinar Mas ซึ่งเป็นผู้ผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษชั้นนําของโลก Livi ยังคงมุ่งมั่นที่จะรักษาคุณภาพและสุขอนามัยเพื่อที่จะให้บริการตลาดของผลิตภัณฑ์กลุ่มที่ใช้นอกบ้าน ซึ่งคุณภาพ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และความมุ่งมั่นในการให้บริการที่เป็นเลิศทําให้แบรนด์ของเราเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับกลุ่มธุุรกิจในประเทศไทยที่ให้ความสําคัญกับความยืดหยุ่นและความคุ้มค่าโดยไม่ยังคงความสะดวกสบายหรือความสะอาดเท่าเดิม

Livi Everyday

Livi Essentials

Livi Dispensers

ยินดีต้อนรับ

Livi เป็นแบรนด์กระดาษทิชชู่จากบริษัท Asia Pulp &Paper (APP) Sinar Mas ซึ่งเป็นชื่อทางการค้าของ บริษัทผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษซึ่งส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกสําหรับนวัตกรรมที่ผลิตจากกระดาษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: เยื่อกระดาษ, กระดาษ, บรรจุภัณฑ์, บรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร, หน้ากากอนามัย, กระดาษเปียกเช็ดทําความสะอาดฆ่าเชื้อและ กระดาษ


ศึกษาเพิ่มเติม

ภารกิจของเรา

ศึกษาเพิ่มเติม

บุคลากรของเรา

ศึกษาเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ศึกษาเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของแบรนด์ LIVI

ฉบับภาษาไทย 2021/2022

ดาวน์โหลด